Haridusprogrammid

Tartu tähetorn pakub astronoomia, füüsika ja geograafia teemalisi haridusprogramme.

Meie päikesesüsteem ja tähed - eelkool, I ja II kooliaste

Kestvus: 60-90 minutit  Hind: 3 eur osaleja kohta

Programm koondab endas nelja suuremat teemat, mille vahel valida:

Teematunnis “Tähistaevas” ("Loomaaed taevas") teematunnis õpime tundma tähtkujusid,  nendega seotud lugusid ja legende ning nende liikumist taevas. Nooremate osalejatega valmistame ka mõne meelepärase tähtkuju ning vanemate õpilastega pööratava taevakaardi.

Teema “Päike, Maa ja Kuu” aitab meil uurida, kuidas need suured taevakehad üksteise suhtes liiguvad ning missugust mõju avaldab see meie elule Maal. Valmistame ka toreda mudeli, mis aitab aru saada (ja teistelegi seletada) seda, kuidas varjutused tekivad.

“Päikesesüsteem” on teematund, milles saame tuttavaks meie Päikesesüsteemi erinevate osadega. Programmi käigus uurime Päikesesüsteemi planetaariumis ja mudelite pealt, tutvume selle osade ja erinevate kosmoses kasutatavate mõõtühikutega. Programmi viimases osas viiakse läbi temaatiline käeline tegevus.

Teema “Päike ja teised tähed” viib meid seiklema maailmaruumis leiduvaid tähti avastama. Uurime, milline on ühe tähe elulugu ja missugune see Päike ikka õigupoolest on. Teematund sobib hästi kokku ka “Päike, Maa ja Kuu” teemaga.

Teematunnis „Lööme kosmoses korra majja“  tutvume ilmaruumis paiknevate erinevate objektidega (planeedid, tähed, komeedid, asteroidid ja kosmosemasinad), rühmitame ja jagame need gruppidesse erinevate tunnuste järgi. Arutleme rühmatöös ja koos, mille poolest astronoomilised objektid üksteisest erinevad ja mille järgi teadlased neid rühmitavad ning millised mõõtühikud kosmoses kasutusel on. Lisaks saame näha ja uurida erinevaid päikesesüsteemi mudeleid ja ka ise midagi temaatilist meisterdada.

NB! Tellida võib ühe teema põhjalikuma käsitluse või ka kombinatsiooni mitmest teemast.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab üldsõnaliselt kirjeldada Päikest

 • saab aru Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelistest seostest

 • teab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid

 • teab, mille poolest tähed teistest taevakehadest erinevad, oskab neid kirjeldada

 • kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses

 • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid

 • oskab nimetada ja leida olulisemaid tähtkujusid

 • kirjeldab erinevaid päikesesüsteemi osasid

 • oskab nimetada erinevusi Maa ja teiste taevakehade vahel

 • tunneb ja nimetab erinevaid kosmoses kasutatavaid mõõtühikuid

MAAteadus - II ja III kooliaste, gümnaasium

Kestus: 60-90 minutit. Hind 3 € õpilase kohta

Programm koondab nelja teemat, mille vahel valida:

Teematunnis “Atmosfäär” kordame üle põhiteadmised ning süveneme siis ühe taevakeha atmosfääri põhjalikumale uurimisele. Püüame teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär valitud taevakeha pinda ja elutingimusi. Loomingulise meele harjutusena saavad õpilased planeerida järgmist ekspeditsiooni valitud taevakehale. Programm sobib eeskätt 5.klassi ja gümnaasiumi õppekavaga.

“Aeg ja ruum” aitab meil aru saada aja mõistest ning sellest, mis põhjustab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumist. Meisterdame endale päikesekella ning uurime maakera ajavööndeid. Programm sobib eeskätt 4. ja 7.klassi õppekavaga.

“Maa mõõtmine” on teematund, kus seikleme tagasi 19.sajandisse ning saame aimu, kuidas tol ajal maakera mõõdeti. Abivahendiks saab iga osaleja meisterdada endale oma isikliku kvadrandi. Tunnis tutvustatakse ka UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Struve geodeetilise kaare mõõtmise põnevat lugu. Programm sobib eeskätt 6. ja 7. klassi õppekavaga.

Teematund “Vulkaanid ja maavärinad” annab meile aimu Maa siseehitusest ning maavärninate tekkepõhjustest. Uurime vulkaane ning tutvume neist kuulsamatega põhjalikumalt. Teeme ka ägeda vulkaanipurske katse, mis kõigil silmad särama paneb. Programm sobib eeskätt 4. ja 7.klassi õppekavaga.

Õpitulemused 

Õpilane:

 • oskab leida pikkus- ja laiuskraadi erinevaid võimalusi kasutades

 • oskab määrata kohalikku keskpäeva, leida ilmakaari põhjanaela ning Päikese järgi ning päikesekella abil

 • teab, miks tekkisid ajavööndid ja kuidas töötab GPS

 • tunneb kolmnurkade omadusi

 • oskab mõõta horisontaalseid ja vertikaalseid nurki kaarekraadides

 • kirjeldab üldjoontes maa siseehitust ja selle uurimise võimalusi selgitab

 • selgitab, missugused on vulkaanid, miks need tekivad ja purskavad

 • teab, mis tekitab maavärinaid ja mida need endaga kaasa võivad tuua

 • oskab selgitada atmosfääriga seotud põhimõisteid

 • tunneb erinevaid atmosfäärinähtusi ning selgitab nende tekkepõhjusi ja mõjutusi Maale

Avasta astroFÜÜSIKA - III kooliaste, gümnaasium

Kestus: 60-90 minutit. Hind 3 € õpilase kohta

Programm koondab viit teemat, mille vahel valida

“TeleskoobiOPTIKA” aitab meil aru saada, kuidas kasutatakse optikaseadusi teaduses ja igapäevaelus. Uurime teleskoopide sisemaailma ja valguse liikumist. Õpime ka ise oskuslikult taevast vaatlema.

Teemaprogramm “ElektromagnetKIIRGUS” süveneb tervesse elektromagnetspektrisse ning aitab meil teada saada, kas ja kuidas erinevad kiirguse vormid inimest mõjutavad, millised võivad olla kiirgusallikad, mis kaitseb meid kiirguse eest ning milline näeb meie Päike ja universum välja erinevates lainepikkustes.

Programm “Praktiline astronoomia” annab esmased teadmised sellest, kuidas objekte taevast üles leida. Uurime, mida on võimalik vaadelda palja silmaga, õpime tähtkujusid ja uurime pööratavat taevakaarti. Programmi lõpus teeme lühidalt tutvust kõige tavalisemate amatöörteleskoopidega.

NB! üldjuhul keskendume ühes programmis ühele kitsamale teemale, kuid on võimalik üles ehitada pikem õppepäev.

Õpitulemused 

Õpilane:

 • oskab kirjeldab elektromagnetspektrit ja erinevate kiirguste mõju inimesele ja loodusele

 • selgitab, kuidas astronoomid kasutavad spektroskoopiat oma töös ning tunneb valguskiirte liikumise põhimõtteid eri tüüpi läätsedes

 • oskab hinnata erinevate pindade peegeldusvõimet ning tunneb, kui hästi eri pinnad peegeldavad tuntumate peegelteleskoopide ehitust ja tööpõhimõtet

 • teab, miks tänapäeval on observatooriumides levinud just peegelteleskoobid

 • oskab konstrueerida lihtsamat läätsteleskoopi ja selgitada selle tööpõhimõtet

 • oskab selgitada taevamehaanika seadusi

 • kirjeldab gravitatsioon mõju erinevatele taevakehadele, oribiitide kujule ja inimestele

 • teab, mis on heleduskõver, milliseid taevakehi selle abil uuritakse ja mida selle abil teada saab

 • kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses

 • selgitab tähistaeva liikumise põhimõtteid

 • oskab nimetada ja leida olulisemaid tähtkujusid

 • kirjeldab atmosfääriga seotud põhimõisteid

 • nimetab erinevaid atmosfäärinähtusi ning selgitab nende tekkepõhjusi ja mõjutusi Maale

 • põhjendab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on tarvis säilitada

 • mõistab atmosfääri tähtsust elusorganismidele ning teab, kuidas atmosfääri uuritakse

Tellimine: tahetorn@ut.ee; 737 6932

Vaata loodusõpetuse, inimeseõpetuse, ajaloo, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse teemalisi haridusprogramme Tartu Ülikooli muuseumi peamajas ja Vana-Kreeka ja Egiptuse ajaloo ja kultuuriloo teemalisi programme Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitemkülgse õppepäeva Toomemäel.

NB! Huvi korral on gruppidel võimalik meie kaudu broneerida lõunasöök Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknevas Tartu Ülikooli kohvikus. Juhul, kui olete lõunasöögi broneerimisest huvitatud, palume Tartu Ülikooli muuseumi sellest teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne külastust. Tutvu Tartu Ülikooli kohviku poolt pakutud pakettidega SIIN.