Haridusprogrammid

Tartu tähetorn pakub astronoomia, geograafia ja füüsika teemalisi haridusprogramme kõikidele vanuseastmetele. 

Teema: Meie päikesesüsteem ja tähed - eelkool, I ja II kooliaste

Tähistaevas (lasteaiale Loomaaed taevas)

Kestus: 30-45 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Teematunnis “Tähistaevas” ("Loomaaed taevas") õpime tundma tähtkujusid, nendega seotud lugusid ja legende ning nende liikumist taevas. Nooremate osalejatega valmistame ka mõne meelepärase tähtkuju ning vanemate õpilastega tutvume pööratava taevakaardiga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses;

 • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid; 

 • nimetab ja leiab olulisemaid tähtkujusid.

Päike, Maa ja Kuu

Kestus: 60-90 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Teema “Päike, Maa ja Kuu” aitab meil uurida, kuidas need suured taevakehad üksteise suhtes liiguvad ning millist mõju avaldab see meie elule Maal. Uurime Päikese liikumist erinevatel aastaaegadel ning kuidas tekivad aastaajad. Valmistame ka toreda mudeli, mis aitab aru saada (ja teistelegi seletada) seda, kuidas varjutused tekivad.

Õpitulemused

Õpilane:

 • selgitab Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelisi seoseid;

 • selgitab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid.

Päikesesüsteem

Kestus: 60-90 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

“Päikesesüsteem” on teematund, milles saame tuttavaks meie Päikesesüsteemi erinevate osadega. Programmi käigus uurime Päikesesüsteemi planetaariumis ja mudelite pealt, tutvume selle osade ja erinevate kosmoses kasutatavate mõõtühikutega. Programmi viimases osas viiakse läbi temaatiline käeline tegevus.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab meie Päikesesüsteemi osi;

 • oskab nimetada erinevusi Maa ja teiste taevakehade vahel.

Päike ja teised tähed

Kestus: 45 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Teema “Päike ja teised tähed” viib meid seiklema maailmaruumis leiduvaid tähti avastama. Uurime, milline on ühe tähe elulugu ja milline täht see Päike õigupoolest on. Teematund sobib hästi kokku “Päike, Maa ja Kuu” programmiga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab üldsõnaliselt kirjeldada Päikest ja selle ehitust;

 • selgitab, mille poolest erinevad tähed teistest taevakehadest;

 • selgitab, milline on Päikese edasine elukäik. 

Lööme kosmoses korra majja

Kestus: 60 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Teematunnis „Lööme kosmoses korra majja“  tutvume ilmaruumis paiknevate erinevate objektidega (planeedid, tähed, komeedid, asteroidid ja kosmosemasinad), rühmitame ja jagame need gruppidesse eri tunnuste järgi. Arutleme rühmatöös ja koos, mille poolest astronoomilised objektid üksteisest erinevad ja mille järgi teadlased neid rühmitavad ning millised mõõtühikud kosmoses kasutusel on. Lisaks saame näha ja uurida erinevaid päikesesüsteemi mudeleid ja ka ise midagi temaatilist meisterdada.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab erinevusi eri taevakehade vahel;

 • selgitab, milliste põhimõtete järgi taevakehi jaotatakse.

Teema: MAAteadus - II ja III kooliaste, gümnaasium

AtmosfäärKestus: 90 minutit. Hind 4€ õpilase kohta

Teematunnis “Atmosfäär” kordame üle põhiteadmised ning süveneme grupitööna nelja taevakeha (Maa, Marss, Veenus, Titan) atmosfääri põhjalikumale uurimisele. Püüame teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär valitud taevakeha pinda ja elutingimusi. Programm sobib eeskätt 5. klassi ja gümnaasiumi õppekavaga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • selgitab atmosfääriga seotud põhimõisteid (kihid, osoon, virmalised);

 • selgitab atmosfäärinähtuste tekkepõhjusi ja mõju Maale;

 • põhjendab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on vaja säilitada.

Vulkaanid ja maavärinad

Kestus: 90 minutit. Hind 4 õpilase ohta

Teematund “Vulkaanid ja maavärinad” annab meile aimu Maa siseehitusest ning maavärninate tekkepõhjustest. Uurime vulkaane ning tutvume neist kuulsamatega põhjalikumalt. Teeme vulkaanipurske katse, mis kõigil silmad särama paneb. Programm sobib eeskätt 4. ja 7. klassi õppekavaga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab üldjoontes maa siseehitust ja selle uurimise võimalusi;

 • selgitab vulkaanide olemust, miks need tekivad ja purskavad;

 • kirjeldab, mis tekitab maavärinaid ja mida need endaga kaasa võivad tuua.

Aeg ja ruum

Kestus: 60 minutit. Hind 4€ õpilase kohta

“Aeg ja ruum” aitab meil aru saada aja mõistest ning sellest, mis põhjustab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumist. Meisterdame endale päikesekella ning uurime maakera ajavööndeid. Programm sobib eeskätt 4. ja 7. klassi õppekavaga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab leida pikkus- ja laiuskraadi erinevaid võimalusi kasutades;

 • oskab määrata kohalikku keskpäeva, leida ilmakaari põhjanaela ning Päikese järgi ning päikesekella abil;

 • teab, miks tekkisid ajavööndid ja kuidas töötab GPS.

Maa mõõtmine

Kestus: 60 minutit. Hind 4€ õpilase kohta

“Maa mõõtmine” on teematund, kus seikleme tagasi 19.sajandisse ning saame aimu, kuidas tol ajal maakera mõõdeti. Abivahendiks saab iga osaleja meisterdada endale oma isikliku kvadrandi. Tunnis tutvustatakse ka UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Struve geodeetilise kaare mõõtmise põnevat lugu. Programm sobib eeskätt 6. ja 7. klassi õppekavaga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • tunneb kolmnurkade omadusi;

 • mõõdab horisontaalseid ja vertikaalseid nurki kaarekraadides.

Teema: Avasta astroFÜÜSIKA - III kooliaste, gümnaasium

TeleskoobiOPTIKA

Kestus: 60-90 minutit. Hind 4€ õpilase kohta

“TeleskoobiOPTIKA” aitab meil aru saada, kuidas kasutatakse optikaseadusi teaduses ja igapäevaelus. Uurime teleskoopide sisemaailma ja valguse liikumist. Õpime ka ise taevast vaatlema.

Õpitulemused

Õpilane:

 • hindab erinevate pindade peegeldusvõimet; 

 • kirjeldab tuntumate peegelteleskoopide ehitust ja tööpõhimõtet;

 • seletab, miks tänapäeval on observatooriumides levinud just peegelteleskoobid.

 •  konstrueerib lihtsama läätsteleskoopi ja selgitab selle tööpõhimõtet.

ElektromagnetKIIRGUSKestus: 90 minutit. Hind 4 õpilase kohta

Teemaprogramm “ElektromagnetKIIRGUS” süveneb tervesse elektromagnetlainete spektrisse ning aitab meil teada saada, kas ja kuidas erinevad kiirguse vormid inimest mõjutavad, millised võivad olla kiirgusallikad, mis kaitseb meid kiirguse eest ning milline näeb meie Päike ja universum välja erinevates lainepikkustes.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab kirjeldab elektromagnetspektrit ja erinevate kiirguste mõju inimesele ja loodusele;

 • selgitab, kuidas astronoomid kasutavad spektroskoopiat oma töös;

 • selgitab, kuidas elektromagnetlainete omadusi ja spektroskoopiat kasutatakse igapäevaelus ja teistes teadusharudes. 

Praktiline astronoomia

Kestus: 60-90 minutit. Hind 4€ õpilase kohta

Programm “Praktiline astronoomia” annab esmased teadmised sellest, kuidas objekte taevast üles leida. Uurime, mida on võimalik vaadelda palja silmaga, õpime tähtkujusid ja uurime pööratavat taevakaarti. Programmi lõpus teeme lühidalt tutvust kõige tavalisemate amatöörteleskoopidega.

Õpitulemused 

Õpilane:

 • kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses;

 • selgitab tähistaeva liikumise põhimõtteid;

 • nimetab ja leida olulisemaid tähtkujusid.

Programmi miinimumhind on 25 eurot.

Tellimine: tahetorn@ut.ee; 737 6932

 

Vaata loodusõpetuse, inimeseõpetuse, ajaloo, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse teemalisi haridusprogramme Tartu Ülikooli muuseumi peamajas ja Vana-Kreeka ja Egiptuse ajaloo ja kultuuriloo teemalisi programme Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitemkülgse õppepäeva Toomemäel.

NB! Huvi korral on gruppidel võimalik meie kaudu broneerida lõunasöök Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknevas Tartu Ülikooli kohvikus. Juhul, kui olete lõunasöögi broneerimisest huvitatud, palume Tartu Ülikooli muuseumi sellest teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne külastust. Tutvu Tartu Ülikooli kohviku poolt pakutud pakettidega SIIN.