Tartu tähetorni restaureerimine

Tartu Tähetorni kui UNESCO maailmapärandi objekti restaureerimine ja kaasajastamine külastuskeskusena

Tartu tähetorni restaureerimist ja muuseumiks ettevalmistamist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti rahastati piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu fondist. Toetuse saaja ja projekti läbiviija oli Tartu Ülikool.

Projekti eesmärk oli Tartu tähetorni restaureerimine ning avamine muuseumi ja külastuskeskusena. Tähetorn hakkas tegutsema Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi (nüüdse nimega Tartu Ülikooli muuseum) filiaalina.

Projekti kogumaksumus oli 15 667 605,42 krooni, millest 13 317 464,61 krooni kattis Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Siseministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede.

Projekti teostamise periood oli 01.09.2008-30.04.2011.
 

Tähetorni restaureerimineProjekti meeskond Tartu Ülikoolis:
Projekti juht: Reet Mägi
Projekti spetsialist: Vahur Valdna
Projekti koordinaator: Viljar Valder
Lisaks tegutsesid töögrupid restaureerimis- ja ehitusprotsessi juhtimiseks, ekspositsiooni koostamiseks ja teenuste arendamiseks.

Projekti koostööpartnerid: Tartu Linnavalitsus, Tartu Observatoorium, SA Teaduskeskus Ahhaa.

Ehitus- ja restaureerimistöö:
Peatöövõtja: AS Tartu Ehitus. 
Tööde juht: Üllar Juhanson.
Projekteerija: OÜ ARC Projekt.
Muinsuskaitseline ja arheoloogiline järelevalve: OÜ ARC Projekt.
Omanikujärelevalve: OÜ Prodecoro, Peeter Holts.
Ehitustööde algus: sept 2009.
Ehitustööde lõpp: nov 2010.
Ehitusluba nr: 1420/08.
Tellija: Tartu Ülikool