Tartu tähetorni ajaloolised teleskoobid

Tartu Ülikooli muuseumi kogudes on mitmeid tähelepanuväärseid ja põneva taustalooga instrumente. Enamik neist on eksponeeritud Tartu tähetorni püsekspositsioonis. 

Olulisemad ajaloolised teleskoobid:

William Herscheli 7-jala pikkune teleskoop;

Dollondi passaažiriist

Reichenbach-Erteli meridiaanring

Fraunhoferi läätsteleskoop

Repsoldi heliomeeter

Repsoldi seniitteleskoop

Zeissi läätsteleskoop