Tartu Ülikooli muuseum on tunnustatud teadusasutus

Tartu Ülikooli muuseum läbis esmakordselt humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas teadus- ja arendustegevuse evalveerimise. Tulemus kehtib järgmise hindamisperioodini aastal 2025.

Eksperthinnangu andmisel lähtusid komisjoni liikmed asutuse eneseanalüüsi aruandest ning asutuse külastuse käigus saadud informatsioonist. Hinnati järgmisi kriteeriume:

1)      teaduslik mõjukus

2)      jätkusuutlikkus ja potentsiaal

3)      ühiskondlik mõjukus

Tartu Ülikooli muuseumi teaduskogud on osa Eesti kultuuriloolisest rahvuskollektsioonist. Muuseum kogub, hoiab ja tutvustab Eesti teadusajalooga seotud kollektsioone. Ajalooline esemekogu, kus on nt teadusinstrumendid, teadus- ja õppekollektsioonid ning arhiiv- ja fotokogu peegeldavad euroopaliku ülikooliteaduse arengut Eestis, millel tänaseks on järjepidevust kogunenud juba üle kahe sajandi.

Rikkalikust kunstikogust moodustavad rahvusvaheliselt olulise osa kunstimuuseumi valduses olevad valandikogud ning kunstiteaduse ja kollektsiooneerimise seisukohast oluline Lääne-Euroopa vanagraafikakogu, mis on üks kolmest sellelaadsetest kogust Eestis.

Tartu Ülikooli muuseumi kogudes on hetkeseisuga arvel üle 110 000 museaali. Vanimad täpselt dateeritud esemed on 21. sajandist eKr Sumeri kiilkirjatahvel, mis sisult on majandusdokument, Kölni meistri valmistatud mündi- ja kullakaalude komplekt aastast 1560 ja araabia taevagloobus XIV sajandi esimest poolest.

Kogude järjepideva ja süsteemse kättesaadavaks tegemise tulemusena on kasvanud märkimisväärselt kogude teaduskasutus ning muuseum on arvestatav partner  teaduse populariseerijana.