Töö- ja praktikavõimalused

Praktikavõimalused Tartu Ülikooli muuseumis

Tartu Ülikooli muuseum ootab praktikale teguseid ja julgeid tudengeid ning kutseõppeasutuste õpilasi, kes tahavad rakendada õpitut ja omandada töökogemust. Praktikasooviga võib muuseumisse pöörduda aastaringselt, kuid konkreetsed tegevused sõltuvad praktikandi ettevalmistusest, praktika pikkusest ja muuseumi tööplaanist.

Praktikasoovi korral palume saata oma CV ja lühikese motivatsioonikirja.

Pakume vajalikku väljaõpet, asjatundlikku juhendamist ja võimalust tutvuda muuseumitöö erinevate aspektidega.

Kõik praktikad on tasustamata.

Lisainfo:Jaanika Anderson, jaanika.anderson@ut.ee

Muuseumipraktika sisaldab erinevaid valdkondi, milles saab praktikat sooritada. Praktika fookus sõltub õpitavast erialast, praktikamahust ning praktikandi huvist.

  • Näitused. Oled Sa kunagi mõelnud, kuidas sünnivad näitused? Kuidas valitakse sinna esemed? Kes kirjutab tekstid? Kuidas jõuavad esemed näitusesaali? Kuraatori abina saad sellest hea ülevaate ning võimaluse lüüa kaasa uue näituse valmimises.

  • Kogud. Töö kogudega (kunsti-, arhiiv-, esemekogu) sisaldab museaalide kirjeldamist, uurimist ning andmete sisestamist muuseumide infosüsteemi MUiS. Kogudega töötades omandad teadmisi säilitamistingimuste ja -tegevustega kohta ning saad tegeleda uurimistööga.

  • Haridus. Muuseum pakub erinevaid haridustegevusi, mis annavad võimaluse osaleda haridusprogrammide, lastelaagrite jm tegevuste väljatöötamises ja läbiviimises. See valdkond pakub ohtrasti suhtlemist ja meeskonnatöövõimalusi.

  • Üritused. Muuseumis toimub nii kitsamale huvigrupile kui suurele publikuhulgale suunatud üritusi. Iga ettevõtmine valmistatakse põhjalikult ette, et see õnnestuks. Üritust korraldades saad töötada meeskonnas,  rakendada oma ideid, planeerida kommunikatsioonitegevusi.

  • Giiditöö. Ekskursioonide juhtimine pole pelgalt õpitud teksti esitamine. Giidipraktika raames saad aidata kaasa uute ekskursioonide väljatöötamisele ja viia läbi olemasolevaid. Praktika käigus saad teadmisi klienditeenindusest ning saad arendada oma suhtlemis- ja esinemisoskust.

Toimetamispraktika

Eesti rahvusülikooli muuseumina tunneme erilist hoolt ja muret, et muuseumi materjalid oleksid ilusas eesti keeles. Toimetamispraktikal saad töötada erinevat tüüpi tekstidega ja omandada meeskonnatöö ning ajajuhtimise kogemust.

Tõlkepraktika

Muuseum ja selle teenused on suunatud paljudele inimestele. Keelebarjääri seljatamiseks tõlgitakse näituste tekste ja õppematerjale, veebilehte ja muid muuseumit tutvustavaid tekste peamiselt inglise, saksa, vene, aga ka soome ja läti keelde. Tõlkepraktika on hea võimalus harjutada erineva terminoloogiaga tekstide tõlkimist ning omandada meeskonnatöö ja ajajuhtimise kogemust.  

Turundus- ja kommunikatsioonipraktika

Praktika fookuses on muusemi avalikud suhted ja turundus. Selle käigus saad aimu turundus- ja kommunikatsiooniplaani koostamisest ja nende täideviimisest,  sotsiaalmeediakanalite ja veebilehe haldamisest ning lahendada muid igapäevaseid ja erakorralisi ülesandeid. Kõne alla tulevad ka külastajauuringud.

Müügitegevuse- ja tootearenduse praktika

Muuseumipood pakub omanäolisi ja põnevaid tooteid, mis tutvustavad ülikooli muuseumi ja selle kogusid ning tegevusi. See praktika annab võimaluse omandada arendada muuseumi müügitegevust, osaleda tootearenduses.