Projektid

Teeme+ projekt Astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse tugikeskuse käivitamine

Periood: 01.04.2017–31.12.2020

Toetus: 67 117,67 eurot

Projekti Astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse tugikeskuse käivitamine jooksul viisime läbi huviringi juhendajatele suunatud koolitusi ja koostasime kuus temaatilist tegevuste raamatut, milles on ülesandeid nii astronoomia, geoloogia kui kosmosetehnoloogia vallast. Lisaks kuuele raamatule valmis sündmuste jaoks koostatud materjalide põhjal kaks lühemalt ülesannete komplekti. Õpperaamatud sobivad nii teadushuviringi kui temaatilise lisamaterjalina ka koolitundi. Raamatud on üleval E-koolikotis.

Projekti käigus õnnestus meil külastada 54 kooli üle Eesti. Koolidele pakkusime rändnäitust Kosmoseteadlaseks ning loenguid-töötube nii nooremale kui vanemale koolieale. Külastasime nii suuri linna- kui väiksemaid maakoole Kolkjast Mustjalani ja Võsust Värskani.

Kolme aasta jooksul korraldasime ka kuus sündmust, kus õpilased said üles näidata oma teadmisi ja loomingulisust. Kaks korda kutsusime neid pildistama taevanähtusi astrofotograafia võistluse jaoks, kaks korda ootasime põnevaid teadusvideoid ning kaks korda ootasime neid Tartusse SPARK Makerlabi meisterdama.

Panime kokku ka veebikursuse Imeline Universum, mille 6.-12. klassi astronoomiahuvilised leiavad Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste alt. Tasub kiirelt registreerida, sest rühm on seni alati täis tulnud.

Kokku on meie tegevustest aastatel 2017 kuni 2020 osa saanud ligi 3500 astronoomia- ja kosmosehuvilist üle Eesti.

 

Teleskoop tuleb külla 2017-2018

2017-2018 aastal külastas teleskoop (tõenäoliselt viimast korda sellises vormis) kuute kooli. 2017. aastal jõudsime pilves ilma tõttu ühte kooli ja 2018. aasta kevadel ilma paranedes saime veel viis kooli teleskoobiga läbi käia. Tänu saadud toetusele sai tähetorn soetada uue päikeseteleskoobi. Päikeseleleskoop Coronado (2010. aastast) oli tähetorni kõige enam kasutatud vaatlusriist ning ka kõige enam reisinud teleskoop ning seega ei ole ta enam nii töökondel. Uus Lunt teleskoop teenib meid loodetavasti sama kaua. Uus teleskoop sai ristitud Pluutoks. 

Teleskoop tuleb külla 2016

Ka 2016. aastal käis teleskoop külas kuuel Kesk- ja Lõuna-Eesti koolil. Viisime läbi haridusprogrammi Tähistaevas, tutvusime teleskoopide ajalooga ning kui ilm lubas, vaatlesime õues Kuud, Marssi, Saturni ning õppisime tundma tähtkujusid. 

Telekoop tuleb külla projekti toetavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja teadusministeerium. 

 

 

Teleskoop tuleb külla 2015

Kuna 2014. aastal jäid mitmed koolid külastamata, soovisime ka 2015. aastal projekti jätkata. Sel aastal on meie eesmärgiks külastada keskmisi ja väiksemaid maakoole Lõuna- ja Kesk-Eestis. Ka seekord viime läbi haridusprogrammi Tähistaevas, uurime teleskoopide ajalugu ning siis suundume juba õue. Kevadel oli võimalik vaadelda enne programmi Päikest ja pärast Kuud, Jupiteri, Veenust ja Pukas said viimased entusiastid näha ka madalal lõunataevas asuvat rõngaga planeeti Saturn. Sügisel külastasime veel nelja kooli.  

 

 

 

Telekoop tuleb külla projekti toetavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja teadusministeerium. 

 

 

 

Teleskoop tuleb külla 2014

Projekti Teleskoop tuleb külla algatas 2012. aastal geograaf ja amatöörastronoom Sven-Erik Enno, kes külastas projekti raames videoloengu ja teleskoobiga kümmet kooli üle Eesti. Tänavu toimus projekt koostöös Sven-Erik Ennoga Tartu tähetorni eestvedamisel teist korda ja videoloengu asemel oli koolides esmalt haridusprogramm ja seejärel vaatlus. Jällegi tuli huviliste hulgast välja valida kümme kooli ning kuut neist külastasime 2014. aasta aprillis-mais ning nelja septembris. Projekti toetab Eesti Teadusagentuur.

 

Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse

Projekti eesmärgiks on tutvustada 7.–9. klasside õpilastele tehnoloogiateadusi. Projekti raames loodi Moodle’i keskkonnas e-kursus, mille käigus õpetatakse raketiehitusega seotud teaduste interdistsiplinaarset teooriat. Õppetöö praktiliseks tulemiks on õpilaste ehitatav lennuvõimeline rakett. Esimeste lõpetajate raketid lendasid taeva poole tänavu mai lõpus. Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tartu tähetorni haridusprogrammid

Hasartmängumaksu Nõukogu on aastatel 2013 ja 2014 toetanud üldhariduskoolidele suunatud haridusprogrammide kulumaterjalide soetust. Toetuse eest on korraldatud 150 programmi üldhariduskoolidele üle Eesti.

TeeMe projekt „Astronoomia ja teaduslik maailmapilt: videoloengud, vaatlused ja planetaariumitunnid“

Ajavahemikus 2011–2013 korraldati TeeMe projekti „Astronoomia ja teaduslik maailmapilt: videoloengud, vaatlused ja planetaariumitunnid“ raames tähetorni astronoomialoenguid, vaatlusi, kolm põhi- ja keskkoolinoortele suunatud teaduslaagrit, planetaristide ja vaatluste juhendajate koolitused. TeeMe projekt oli tähetorni tegevuse käivitamise seisukohalt ülitähtis ning võimaldas panna aluse tähetornile kui nüüdisaegsele kooliastronoomiakeskusele nii kogemuste ja teadmiste kui ka varustuse mõttes. Teaduslaagrites ja kursustel osalejaid leiame praegu Tartu loodusmajast, Tartu observatooriumist, AHHAA keskusest, Tallinna Energiaavastuskeskusest ja Pärnu loodus- ning tehnoloogiamajast.