Projekt “Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine Tartu Ülikooli muuseumis”

Koostöös Integratsiooni Sihtasutusega hangiti ajavahemikus september 2016 – juuli 2017 Tartu Ülikooli muuseumile muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks tehnilised vahendid ja seadmed Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevusest „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“.

Projekti põhieesmärk on  tõsta vähelõimunud püsielanike teadlikkust Eesti ajaloo ja kultuuri erinevatest tahkudest haridusprogrammide, ürituste ja näitustegevuste korraldamise kaudu. Seadmete soetamine on kantud soovist muuta muuseumi teenused vähelõimunud püsielanikele Tartu Ülikooli muuseumis senisest oluliselt kättesaadavamaks. Teadusajaloo valdkond on suurepärane võimalus esitada ning tutvustada edukaid integratsioonilugusid ning väärtustada multikultuurset keskkonda. Soovime hangitud tehnika abil neid seoseid rohkem esile tuua ja väärtustada. Haridus ja teadmised on väärtused, mis on hinnatud kõikides ühiskondades ning need on teemad, mis kõnetavad ühtviisi erinevate rahvuste esindajaid.

Projekti käigus soetati muuseumile:

40 tahvelarvutit. Seadmeid kasutatakse nii ekspositsioonidega tutvumiseks (videogiidid), haridusprogrammide läbiviimiseks kui ka muuseumi erinevate ürituste ja töötubade abivahendina. 

10 audiogiidi

3 infokioski koos tarkvaralahendusega (Tartu Ülikooli Kunstimuuseum). Infokioskite kasutuseesmärk on tutvustada kunstimuuseumi ajalugu ja ekspositsiooni, sh muuseumi kuulsaima eksponaadi Egiptuse muumia info; 2 videoprojektoritTänaseks on projekt ellu viidud ning seadmed ja programmid muuseumis projekti sihtgrupile tasuta kasutamiseks kättesaadavad.