Oodatakse ettekannete teese konverentsile „Morgenstern ja tema aeg“

1802. aasta suvel sai Danzigi (Gdańsk) Athenaeumis kõnekunstiprofessorina töötav Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) kutse tulla Vene impeeriumi piirialal asuvas Dorpatisse (Tartu).  Magdeburgis sündinud ja Halle ülikoolis akadeemilise hariduse saanud ning teadusmaailmas endale juba nime teinud Morgenstern võttis kutse vastu ja alustas taasavatud Tartu Ülikoolis tööd klassikalise filoloogia, kirjanduse ja kunstiajaloo, esteetika ning retoorika professorina ning asus samal ajal juhtima ka Tartu Ülikooli raamatukogu ja rajama kunstimuuseumit.

Käesoleval aastal tähistame Morgensterni 250. sünniaastapäeva, mistõttu on konverents pühendatud Morgensternile, tema kaasajale ja kaasteelistele. Konverentsil soovime avade teemasid, mis aitavad ette kujutada Morgensterni eluajal toimunud sündmusi, levinud ideid ning aset leidnud arenguid. Fookuses on ka Morgensterni isiklik elu ja suhted kaasaegsetega, kuna ammendamatud uurimismaterjali pakuvad tema kirjavahetus, päevikud, reisimärkmed ja ka Tartu ülikooliga seotud dokumentatsioon.

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad teemasid:

  • Morgensterni suhtlusring

  • Morgensterni pärand

  • Tartu 19. sajandi I poolel

  • Ideede ajalugu

  • Kirjandus

  • Kultuuri- ja kunstielu

  • Teaduskommunikatsioon

  • Haridus

Osalema on oodatud nii kogenud uurijad kui doktorandid ja magistrandid. Teesid (250-300 sõna) 20-minutilise ettekande jaoks ja lühikese eluloo (kuni 50 sõna) palume saata 20. septembriks 2020 aadressil jaanika.anderson@ut.ee. Korraldajad teevad pakkumiste hulgast valiku 1. oktoobriks. Valitud ettekanded avaldatakse ajakirjas „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“, nr 49, 2021

Tartu Ülikooli muuseumi ja raamatukogu aastakonverents "Morgernstern ja tema aeg" toimub 3. detsembril Tartu Ülikooli raamatukogus.