Nõukogu

Tartu Ülikooli muuseumil on 11-liikmeline nõukogu, kelle ülesandeks on kontrollida muuseumi arengukava vastavust ülikooli arengukavale, kinnitada muuseumi tööplaanid ja eelarve ning valida muuseumi teadustöötajaid. Nõukogu käib koos vähemalt neli korda aastas.

Nõukogu koosseisu kinnitab Tartu Ülikooli rektor teadusprorektori ettepanekul viieks aastaks ning nõukogu esimeheks on teadusprorektor.

Nõukogusse kuuluvad

  • Tartu Ülikooli teadusprorektor

  • Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia esindaja direktori ettepanekul

  • nelja valdkonna (medicina, realia et naturalia, humaniora ja socialia) esindajad

  • Tartu linna esindaja

  • neli liiget teadusprorektori ettepanekul

 

Nõukogu liikmed (kuni 22.05.2019):
 

Esimees  

Marco Kirm

Tartu Ülikooli teadusprorektor                

 

Liikmed

Urmas Kõljalg

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor, professor

Andres Arend

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna anatoomia instituudi juhataja, histoloogia ja embrüoloogia professor

Mart Noorma

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, optilise metroloogia dotsent

Juhan Maiste

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstiajaloo osakonna juhataja, kunstiajaloo professor

Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna meediauuringute õppetooli juhataja, meediauuringute dotsent

Tiia Teppan

Tartu abilinnapea

Erki Tammiksaar

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia ajaloo vanemteadur

Pilvi Kolk

Teaduskeskuse AHHAA juhatuse liige

Tõnis Lukas

Eesti Rahva Muuseumi direktor

Ulļa-Maia Timmo

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu esinaine