Missioon ja visioon

Tartu Ülikooli muuseumi missiooniks on

  • säilitada, täiendada ja teha kättesaadavaks Tartu Ülikooli loodus- ja humanitaarteaduslikke kollektsioone, ajaloo-, kunsti- ja kultuuripärandit;

  • arendada rahvusvahelisel tasemel teadustööd oma kogudele vastavates valdkondades loodus-, ajaloo- ja kunstiteaduses;

  • väärtustada teadus-, loodus- ja kultuuripärandit, rakendades selle hariduslike eesmärkide täitmiseks;

  • aidata kaasa looduse, keskkonna ja tervise hoidmisele ning säästlikele rakendustele.

Tartu Ülikooli muuseumi visioon on olla silmapaistev loodus-, kunsti- ja teadusajaloo muuseumikompleks ning riiklikult ja rahvusvaheliselt oluline teadusasutus, mis teeb teadusuuringuid ja ekspertiise, tutvustab kultuuripärandit, pakub huvi- ja formaalharidust toetavaid programme.