MAAteadus

MAAteadus

Programmid sobivad  4.-9. klassile ehk II ja III kooliaste ning Maa mõõtmine ja atmosfäär sobisid ka gümnaasiumile.

Programme kohaldatakse vastavalt õpilaste vanusele,  rühma ajalistele võimalustele ja vajadusel õpetaja soovidele.

Kõik programmid lähtuvad II ja III loodusõpetuse ja loodusgeograafia  õppekavast ning käsitlevad seal esinevaid teemasid, nt 5. ja 8. klassis atmosfäär ning ilm, 4. ja 8. klassi seismoloogia ja vulkaanide ning kartograafia teema. Maa mõõtmise teema on seotud ka matemaatikaga.

Programmide käigus rakendame uurimusliku õppe ja/või aktiivõppe meetodeid.

Kõik programmid kestavad 60-90 min.

Hind 2 €

Atmosfäär

Õpime tundma nelja taevakeha atmosfääre ja omadusi.

Pärast põhimõistete ülekordamist asutakse rühmatööle, mille käigus iga rühm saab uurimisobjektiks ühe taevakeha Maa, Marss, Veenus või Titan atmosfääre. Uurimisülesandeks on teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi. Loomingulise ülesandena saavad õpilased planeerida järgmist ekspeditsiooni oma rühma taevakehale. Kokkuvõtvas osas võrreldakse erinevate taevakehade atmosfääride põhiomadusi.

Aeg ja ruum

Uurime, mis on pikkus- ja laiuskraad ning kuidas aeg sellega seotud on.

Uurime millest tuleb meil ajamõiste ning milliste liikumiste tõttu saame me rääkida aastaaegadest ja öö ja päeva vaheldumisest. Uurime, kuidas on Maakera ajatsoonideks jagatud ning meisterdame omale päikesekella.

Maa mõõtmine

Avastame, kuidas on kolmnurkade abil võimalik maad mõõta.

Programmis uuritakse, kuidas mõõdeti 19. sajandil kolmnurkade abil meridiaankaare pikkust ja proovitakse rakendada kolmnurkade omadusi praktilistesse mõõtmisülesannetesse. Abivahendina valmib igal õpilasel ka isiklik paberist kvadrant. Programmi jooksul tutvustatakse ka UNESCO maailmapärandisse kantud Struve geodeetilise kaare mõõtmise lugu.

Vulkaanid ja maavärinad

Uurime, miks maa väriseb ja vulkaanid purskavad.

Programmis uurime Maa siseehitust, ja vaatame kuidas tekivad maavärinad, kuidas neid mõõdetakse ning kus neid kõige rohkem esineb. Ka uurime erinevat tüüpi vulkaane ja kaardistame tuntumad vulkaanid, teeme vulkaanipurske katse ja uurime miks on nii vulkaanid kui maavärinad tihti samades piirkondades.

Lisateave ja broneerimine: 737 6932, tahetorn@ut.ee