Kursused

Suveülikool 2015: Amatöörastronoomia algkursus

Tartu tähetorn kutsub Tartu Ülikooli suveülikooli raames amatöörastronoomia algkursusele 22. ja 23. augustil 2015. 

Kursusel uurime:

- Mida, millal, kuidas ja millega vaadelda;

- Kust leiab kiiresti astronoomia ja kosmose kohta lisateavet;

- Kuidas taevakehi pildistada ja filmida. 

Hind: 40 eurot. 

Lõpetajad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe läbimise kohta ka tunnistuse. 

Lisateave: Janet Laidla: janet.laidla@ut.ee, 5296113

Registreerumine.