Kosmos: gümnaasium

Kosmos - gümnaasium 

Kestus: 60-90 minutit. Hind 3 € õpilase kohta

Teema alla kuuluvad kaks programmi tähistaevas ja atmosfäär. Programmi käigus õpime planetaariumis, planetaariumiprogrammi ja taevakaardi abil tundma erinevaid tähtkujusid ning nende liikumist taevas. Atmosfääri programmis asutakse pärast põhimõistete ülekordamist rühmatööle, mille käigus iga rühm saab uurimisobjektiks ühe taevakeha Maa, Marss, Veenus või Titan atmosfääre. Uurimisülesandeks on teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi. Tähistaeva programmi sobib täiendama planetaariumietendus.

Õpitulemused

Õpilane:

• Kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses

• Selgitab tähistaeva liikumise põhimõtteid

• Oskab nimetada ja leida olulisemaid tähtkujusid

• Kirjeldab atmosfääriga seotud põhimõisteid (atmosfääri kihid, õhu koostis, õhurõhk, temperatuur) 

• Nimetab erinevaid atmosfäärinähtusi (pilved, meteoorid, virmalised, osoonikiht, kasvuhooneefekt) ning selgitab nende tekkepõhjusi ja mõjutusi Maale kui elukeskkonnale

• Põhjendab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on tarvis säilitada

• mõistab atmosfääri tähtsust elusorganismidele

• teab kuidas atmosfääri uuritakse

Tähistaevas

Õpime tundma tähtkujusid ja nendega seotud lugusid. Programmi käigus õpime planetaariumis, planetaariumiprogrammi või taevakaardi abil tundma erinevaid tähtkujusid, nendega seotud legende ning nende liikumist taevas. Seejärel joonistame või meisterdame mõne tähtkuju või vanemate õpilastega valmistame pööratava taevakaardi, mille õpilane saab endaga koju kaasa võtta.

Atmosfäär

Pärast põhimõistete ülekordamist asutakse rühmatööle, mille käigus iga rühm saab uurimisobjektiks ühe taevakeha Maa, Marss, Veenus või Titan atmosfääre. Uurimisülesandeks on teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi. Loomingulise ülesandena saavad õpilased planeerida järgmist ekspeditsiooni oma rühma taevakehale. Kokkuvõtvas osas võrreldakse erinevate taevakehade atmosfääride põhiomadusi.

Lisateave ja broneerimine: 737 6932, tahetorn@ut.ee