Kosmos, gümnaasium

Teema: Kosmos (gümnaasium)

Kestus: 60-90 minutit

Sisukirjeldus teema kohta: Teema alla kuuluvad kaks programmi tähistaevas ja atmosfäär. Programmi käigus õpime planetaariumis, planetaariumiprogrammi ja taevakaardi abil tundma erinevaid tähtkujusid ning nende liikumist taevas. Atmosfääri programmis asutakse pärast põhimõistete ülekordamist rühmatööle, mille käigus iga rühm saab uurimisobjektiks ühe taevakeha Maa, Marss, Veenus või Titan atmosfääre. Uurimisülesandeks on teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi.

Lisavõimalused: Tähistaeva programmi sobib täiendama planetaariumietendus.

Õpitulemus olenevalt programmist:

Õpilane:

• Kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses;

• Selgitab tähistaeva liikumise põhimõtteid;

• Oskab nimetada ja leida olulisemaid tähtkujusid.

• Kirjeldab atmosfääriga seotud põhimõisteid (atmosfääri kihid, õhu koostis, õhurõhk, temperatuur); • Nimetab erinevaid atmosfäärinähtusi (pilved, meteoorid, virmalised, osoonikiht, kasvuhooneefekt) ning selgitab nende tekkepõhjusi ja mõjutusi Maale kui elukeskkonnale;

• Põhjendab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on tarvis säilitada;

• mõistab atmosfääri tähtsust elusorganismidele;

• teab kuidas atmosfääri uuritakse.

Ühisosa õppekavaga: Atmosfäär: Geograafia: 2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“; Teema: atmosfäär. Tähistaevas: IV kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika. 3. Megamaailma füüsika