Konkursid

Igal aastal toimub üle maailma erinevaid põnevaid võistluseid, kus erinevas vanuses täheteadlased saavad oma oskused ja teadmised proovile panna. Järgnevast valikust peaksid kõik kooliastmed endale midagi leidma ning uusi konkursivõimalusi tuleb pidevalt juurde.

Konkurss „Päev teadlasena kosmosesond Cassini meeskonnas“.  

Vanus: 10-18

Tähtaeg: 3.04.2017, 23:59 CEST

Osalemise keel: eesti keel

Lisainfo.

 

ODYSSEUS II

NB! Oleme siia tõlkinud olulisemad reeglid vabas vormis, kindlasti tasub tutvuda ka ametlike reeglitega. 

Tähtaeg: 31.03.2017

Vanuserühm: 7-13 The Skywalkers

Osalemise keel: juhendaja või lapsevanem peaks oskama inglise keelt. Tartu tähetorn abistab kõiki soovijaid tööde üleslaadimisel. 

Õpilased, kes on sündinud ajavahemikus 1.04.2003 kuni 31.03.2010 on oodatud osalema joonistusvõistlusel.

Teemad:

1. Meie päikesesüsteem ja kosmoseteadus (näiteks kuidas Maa näeb välja Kuult või Veenuselt);

2. Euroopa kosmoses (Euroopa kosmoseprojektid, näiteks Rosetta missioon, komeedid);

3. Inimesed Marsil või Marss ja tema kaaslased;

4. Astrobioloogia ehk elu otsimine universumist (tulevikulinnad, maavälised olendid).

Joonistus võib tähendada joonistust, maali, mosaiiki, fotokollaaži, arvutigraafikat vms. Paberi peal tehtud joonistused tuleb hiljem skaneerida või ümberpildistada, et neid saaks üles panna internetikeskkonda.

Esitada saab ainult ühe teise ühe lapse kohta. Üks täiskasvanu võib üles laadida rohkem kui ühe lapse töid (kuid mitte rohkem kui 50). Igal lapsel peab olema vanema nõusolek võistlusel osalemise kohta.

Tööd peavad olema originaalsed ja loodud lapse enda poolt ning mõeldud vaid selle konkursi jaoks.

Võistluse tulemused tulevad juulis 2017.

Reeglid detailselt.

Vanuserühm: 14-19 The Pioneers

Osa saavad võtta õpilased, kes on 14 kuni 19 aastat vanad ehk sündinud 1.04.1997 kuni 31.03.2003.

Pioneerid töötavad kahe või kolmeliikmelistes rühmades, mida juhib õpetaja. Meeskond võib koosneda ka erinevate koolide õpilastest. Igal meeskonnal võib olla ka mentor, kes neid tehniliselt või teaduslikult nõustada.

Kõikidel Pioneeridel on õpetajast juht, kes abistab neid registreerimisel ja töö esitamisel, reisida nendega koos, kui rühm peaks saama poolfinaali või finaali.

Iga meeskond võib esitada ainult ühe võistlustöö ja iga võistleja võib osaleda ühes meeskonnas.

Meeskond peaks valima unikaalse nime, mis peegeldab võistluse hariduslikku, teaduslikke ja sotsiaalseid eesmärke.

Kõik meeskonnad peaksid esitama originaalse kosmoseteadus, mis on seotud nende vanuserühma võistluse teemade ja väljakutsetega.

Pioneerid peaksid esitama oma töö digitaalselt ajavahemikus 1.09.2016-31.03.2017.

Kõik tööd peavad olema autorite oma töö ja tehtud ainult selle projekti jaoks.

Selle vanuserühma töid hinnatakse kolmes faasis:

-          Osaleja päritoluriigis, kus töid hindab kohalik kohtunike paneel. See leiab aset aprillis 2017.

-          Regionaalselt, kus töid hindab riiklike kohtunike seast valitud paneel. See toimub poolfinaalide käigus, kus osalevad riiklikud võitjad sellest regioonist. Riiklikud võitjad peavad olema saanud esimeses voorus vähemalt 10 punkti 20st. Poolfinalistid esitlevad oma projekte kohtunikele suuliselt. Poolfinaalid toimuvad ajavahemikus 20. aprillist 30. juunini 2017. Täpsemad kuupäevad avaldatakse Odysseuse võistluse kodulehel.

-          Rahvusvaheliselt, tunnustatud kosmoseteadlaste ja õppejõudude poolt. Poolfinaalide võitjad kohtuvad Toulouse’is Prantsusmaal, et esitleda oma töid kohtunikele. Finaal toimub juulis 2017.

Esimesest faasist teise jõudvate osalejate arv oleneb osaleva riigi rahvaarvust ja esitatud tööde arvust. Riikliku ja regionaalse taseme võitjad avaldatakse Odysseuse kodulehel. Ifast poolfinaalist saab edasi 10 võistkonda. Finaalis hinnatakse töid vaid nende kvaliteedi alusel ja riiklike kvoote arvesse ei võeta.

Töid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

-          Akadeemilisus (täpsus, keerukus)

-          Seotus võistluse teemaga

-          Probleemi lahendamise oskused

-          Originaalsus

-          Ühiskondlik tähtsus

-          Esitlus, vormistus

-          Tehnilised ja praktilised oskused

-          Jätkusuutlikkus ja keskkonnateadlikkus

Iga võistleja saab kokkuvõtte hindamistulemustega võistluse ajal. Hiljem kokkuvõtteid uuesti ei väljastada.

Kohtunikud võivad konkursi igas faasis välja anda eriauhindu, näiteks:

-          Kõige silmapaistvam illustratsioon

-          Kõige originaalsem probleemipüstitus

-          Kõige professionaalsem vormistus

-          Kõige kunstilisem töö

-          Parim muusika kasutus teadusprojektis

-          Kõige innovaatilisem lähenemine teemale

-          Kõige keskkonnasõbralikum projekt

-          Kõige innovaatilisem lahendus

-          Kõige parem kosmoseteadmiste rakendamine

 

Kõik osalejad saavad diplomid.

Kõik võitnud projektid pannakse ülesse Odysseus II võistluse Hall of Fame lehele. Kõik poolfinalistid saavad medali ja konkursi meeneid.

Konkursil osalemine on tasuta ning reisikulud poolfinaalis ja finaalis osalemiseks kaetakse mõistlikus mahus korraldajate poolt.

Poolfinaali ja finaali toimumiskohas toimub lisaks võistlusele tasuta vaba aja programm, mis sisaldab erinevaid kosmosega seotud asutuste külastusi ja tegevusi.

Alla 18 aastased võistlejad peavad lisama vanema nõusoleku konkursist osavõtmiseks ning poolfinaalidest ja finaalist osavõtmiseks. Allkirjastatud tõendite esitamine korraldajate on õpetaja ülesanne.

Teemad:

  • Päikesesüsteem ja kosmoseteadus
  • Euroopa kosmoses
  • Inimesed Marsil
  • Astrobioloogia

Reeglid täpsemalt.

Vanuserühm 17-22: The Explorers

Võistlus on avatud üliõpilastele vanuses 17 kuni 22 (sündinud 1.04.1994 kuni 31.03.2000).

Üliõpilased peaksid olema õppeaastal 2017/2017 immatrikuleeritud ülikooli.

Üliõpilased võistlevad üksi või paarina ning võivad valida mentori, kes juhendab tööd teaduslikes ja tehnilistes küsimustes.

Kõik osalejad peavad esitama originaalse kosmosega seotud projekti, mis põhineb tema vanusekategooria konkursi teemadel.

Osalejad võivad esitada oma töö digitaalselt ajavahemikus 1.09.2016-31.03.2017.

Kõik tööd peavad olema üliõpilase enda poolt spetsiaalselt selleks konkursiks koostatud.

Selle vanuserühma töid hinnatakse kolmes faasis:

-          Osaleja päritoluriigis, kus töid hindab kohalik kohtunike paneel. See leiab aset aprillis 2017.

-          Regionaalselt, kus töid hindab riiklike kohtunike seast valitud paneel. See toimub poolfinaalide käigus, kus osalevad riiklikud võitjad sellest regioonist. Riiklikud võitjad peavad olema saanud esimeses voorus vähemalt 10 punkti 20st. Poolfinalistid esitlevad oma projekte kohtunikele suuliselt. Poolfinaalid toimuvad ajavahemikus 20. aprillist 30. juunini 2017. Täpsemad kuupäevad avaldatakse Odysseuse võistluse kodulehel.

-          Rahvusvaheliselt, tunnustatud kosmoseteadlaste ja õppejõudude poolt. Poolfinaalide võitjad kohtuvad Toulouse’is Prantsusmaal, et esitleda oma töid kohtunikele. Finaal toimub juulis 2017.

Esimesest faasist teise jõudvate osalejate arv oleneb osaleva riigi rahvaarvust ja esitatud tööde arvust. Riikliku ja regionaalse taseme võitjad avaldatakse Odysseuse kodulehel.

Finaalis hinnatakse töid vaid nende kvaliteedi alusel ja riiklike kvoote arvesse ei võeta.

Töid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

-          Akadeemilisus (täpsus, keerukus)

-          Seotus võistluse teemaga

-          Probleemi lahendamise oskused

-          Originaalsus

-          Ühiskondlik tähtsus

-          Esitlus, vormistus

-          Tehnilised ja praktilised oskused

-          Jätkusuutlikkus ja keskkonnateadlikkus

Iga võistleja saab kokkuvõtte hindamistulemustega võistluse ajal. Hiljem kokkuvõtteid uuesti ei väljastada.

Kohtunikud võivad konkursi igas faasis välja anda eriauhindu, näiteks:

-          Kõige silmapaistvam illustratsioon

-          Kõige originaalsem probleemipüstitus

-          Kõige professionaalsem vormistus

-          Kõige kunstilisem töö

-          Parim muusika kasutus teadusprojektis

-          Kõige innovaatilisem lähenemine teemale

-          Kõige keskkonnasõbralikum projekt

-          Kõige innovaatilisem lahendus

-          Kõige parem kosmoseteadmiste rakendamine

Kõik osalejad ja osalejate paarid saavad diplomid.

Kõik võitnud projektid pannakse ülesse Odysseus II võistluse Hall of Fame lehele. Kõik poolfinalistid saavad medali ja konkursi meeneid.

Konkursil osalemine on tasuta ning reisikulud poolfinaalis ja finaalis osalemiseks kaetakse mõistlikus mahus korraldajate poolt.

Poolfinaali ja finaali toimumiskohas toimub lisaks võistlusele tasuta vaba aja programm, mis sisaldab erinevaid kosmosega seotud asutuste külastusi ja tegevusi.

Teemad:

·         Galileo: igapäevane kasu kosmoserakendistest

·         Copernicus: Kaugseire

·         Rosetta missioon: kosmose avastamine

·         Gaia missioon: tähtede vaatamine

·         Maa pealt ja kosmosest kogutud andmete sidumine. ​

Reeglid täpsemalt.

Lisainfo.