Avasta astroFÜÜSIKA

AstroFÜÜSIKA - III kooliaste ja gümnaasium 

Kestus: 60-90 minutit. Hind 3 € õpilase kohta

Astrofüüsika teema alla koonduvad neli kitsamat programmi: elektromagnetspekter, teleskoobioptika, taevamehaanika ja heleduskõverad. Üldjuhul keskendume ühes programmis ühele kitsamale teemale, kuid on võimalik üles ehitada pikem õppepäev. Vt programmide kirjeldusi all. 

Õpitulemused 

Õpilane:

• Kirjeldab elektromagnetspektrit

• Tunneb erinevate kiirguste mõju inimesele ja loodusele

• Selgitab, kuidas astronoomid kasutavad spektroskoopiat oma töös

• tunneb valguskiirte liikumise põhimõtteid eri tüüpi läätsedes

• oskab hinnata seda, kui hästi eri pinnad peegeldavad

• selgitab kõige tuntumate peegelteleskoopide ehitust ja tööpõhimõtet

• põhjendab, miks tänapäeval on observatooriumides levinud just peegelteleskoobid

• oskab konstrueerida lihtsamat läätsteleskoopi ja selgitada selle tööpõhimõtet

• Nimetab ja selgitab taevamehaanika seadusi

• Selgitab kuidas gravitatsioon mõjutab erinevaid taevakehi, oribiitide kuju ja inimesi

• Selgitab, mis on heleduskõver ning milliseid taevakehi selle abil uuritakse

• Teeb heleduskõvera järgi järeldusi taevakeha kohta

Gravitatsioon

Õpime tundma taevamehaanikat. Programmis uurime kas ja kuidas mõjutab gravitatsioon erinevaid objekte. Uurime planeetide ja satelliitide liikumist ning seda, miks on astronaudid kosmosejaamas kaaluta olekus. Teeme ise katseid paokiiruse ja vabalangemisega ning rühmatöö käigus uurime, kuidas oleks elu erinev suurema või väiksema gravitatsiooni puhul.

TeleskoobiOPTIKA

Uurime, kuidas valgus teleskoopides murdub ja peegeldub. Selles programmis vaatame, kuidas kasutatakse optikaseadusi ära teaduses ja igapäevaelus. Tutvume sellega, mis on teleskoopide sees ja kuidas valgus seal liigub. Õpime ka ise taevast vaatlema.

ElektromagnetKIIRGUS

Avastame universumi erinevates elektromagnetspektri lainepikkustes. Programmis uurime kogu elektromagnetspektrit. Rühmatöö käigus uurime kas ja kuidas erinevad kiirguse vormid inimest mõjutavad, millised võivad olla kiirgusallikad, mis ja kuidas kaitseb meid mõne kiirgusliigi eest ning milline näeb meie Päike ja universum välja erinevates lainepikkustes.

Heleduskõver

Uurime, mida heleduskõver meile taevakehade kohta jutustada oskab. Programmis proovitakse kätt selliste (lihtsustatud) ülesannete kallal, millega tähefüüsikud reaalselt Tartu Observatooriumis kätt proovivad – proovime vaatlusandmetest kokku saada heleduskõvera ja uurime, mida see konkreetse taevakeha kohta ütleb.

Lisateave ja broneerimine: 737 6932, tahetorn@ut.ee