Töö- ja praktikavõimalused

Praktikavõimalused Tartu Ülikooli muuseumis

Tartu Ülikooli muuseum ootab praktikale nii tudengeid kui kutseõppeasutuste õpilasi. Praktikasooviga võib muuseumisse pöörduda aastaringselt, kuid konkreetsed tegevused sõltuvad muuseumi tööplaanist ja hetke tegevustest. 

Praktikad on reeglina tasustamata.

Lisainfo:

Janet Laidla

Tartu Ülikooli muuseumi praktikate koordinaator

janet.laidla@ut.ee

Kultuurikorralduse praktika

Soovid saada kogemusi sündmuste korraldamisel ja Sulle meeldib töötada inimestega? Oled mõelnud, kuidas sünnivad näitused? Tahad teada, kuidas muuseum korraldab oma väliskommunikatsiooni? Praktika käigus on võimalik osaleda ka erinevate suurürituste (nt Teadlaste öö, Muuseumiöö) ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Muuseumiprogrammi praktika (ürituste korraldamine)

Muuseumiprogrammi praktika tähendab sündmuste ja erinevate muuseumis pakutavate teenuste arendamist ja läbiviimist nii lastele kui täiskasvanutele. Praktika sisaldab ka giidipraktikat ning erinevaid kommunikatsioonialaseid tegevusi. 

Näitusepraktika

Oled Sa kunagi mõelnud, kuidas sünnivad näitused? Kuidas valitakse sinna esemed? Kes kirjutab tekstid? Kuraatori abina saad hea ülevaate kõigest sellest ning võimaluse lüüa kaasa uue näituse valmimisel.

Kommunikatsioonipraktika

Praktika fookuses on muuseumi avalikud suhted (siht- ja sidusrühmade defineerimine, ürituste turundamine, meediasuhtlus, veebihaldus). Praktika raames saad tutvuda muuseumi kommunikatsioonitegevustega ning lahendada konkreetseid ülesandeid.

Kogude ja teaduse praktika

Töö kogudega võib sisaldada nii rutiinset ja turvalist kogude infosüsteemi sisestamist kui tõelist detektiivitööd arhiivis ja internetis. Tegevuste hulka kuuluvad muuseumide infosüsteemi MuIS andmete sisestamine, kogudega seotud uurimistöö, kogude korrastamine ja säilitamistegevustega tutvumine jm.

Kogude praktika (mäluasutuste infosüsteemide praktika)

Kogude praktika annab võimaluse osaleda muuseumi kogude korrastamisel ja kirjeldamisel. Samuti saad tutvust teha muuseumide infosüsteemiga MuIS ja osaled muuseumi kogude sisestamises infosüsteemi.

Museaali loo uurimine

Igal muuseumi objektil ehk museaalil on oma lugu. Mõnikord tuleb ette võtta tõsine töö arhiivis ja raamatukogus või intervjueerida inimesi, et saada kätte oluline teave. Muuseumi eriilmelised kogud pakuvad võimalusi suurema ja väiksema mahuga uurimistööks.

Objektide säilitamine muuseumis

Praktika käigus saad ülevaate erinevatest säilitamistegevustest muuseumis alates ruumide monitooringust kuni objekti puhastamiseni. Võimalus osaleda ka kogude ja üksikobjektide seisundi hindamisel.

Tõlkepraktika

Praktika sisaldab näitusetekstide, õppematerjalide ja muuseumit tutvustavate tekstide tõlkimist. Terminite mõttes on tegemist  erialatekstide või tarbetekstidega, aga stiililt sarnaneb näiteks näituse tõlkimine pigem ilukirjanduse tõlkimisega. Seetõttu on praktika muuseumis hea võimalus saada ülevaade mõlemast tekstiliigist. Peamised keeled inglise, saksa, vene, aga ka soome, läti jm. 

 

Vaata kindlasti ka Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi praktikapakkumisi. http://www.flaj.ut.ee/et/oppimine/praktika-4