Kosmoseteemaline huviharidus TEEME +

Tartu Ülikooli muuseum käivitab Teeme + projekti raames Tartu tähetorni juurde astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse tugikeskuse, mis pakub olemasolevatele ja tulevastele huviringidele koolitusi ja õppematerjale.

Projekti tutvustav esimene infoleht.

Esimesed koolitused toimuvad 23.-24. oktoobril 2017 ja 23.-24. märtsil 2018. Kahepäevase koolituse ühel päeval keskendume kitsamalt astronoomiale ning teisel päeval vaatame, kuidas siduda kosmose teemat teiste erialadega. Osa võib võtta nii ühest kui mõlemast päevast. Mõlemad koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist tausta kui praktilisi ülesandeid ja annavad uusi ideid tegevusteks nii huviringides kui soovi korral ka koolitunnis.

Lisaks olemasolevate õppematerjalide koondamisele, loome projekti raames ka uusi, mis on üleval meie kodulehel ning mujal. 

Rändnäitusel „Kosmoseteadlaseks“ tutvustame erinevaid kosmosega seotud karjäärivõimalusi läbi astronoomide, inseneride ja astronautide lühilugude. Koolides liikuva rändnäituse juurde kuuluvad ka temaatilised töötoad.

Projekt kestab kuni 2020 aasta 31. märtsini.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.